Föreningen
Besökare online:

Eklundsfältets Koloniträdgårdsförening

Ordförandes RollOrdförandens roll är att leda styrelsen, vara sammankallande till möten och hon eller han har enligt praxis huvudansvaret för styrelsens arbete. Traditionellt sett är ordförande den som är ledare för styrelsen och styrelsens arbete. Det är viktigt att den person som blir vald till ordförande har ett stort engagemang i föreningen och tid till att leda styrelsens arbete. .


Ofta är ordförande firmatecknare. Det är vanligt att ordförande delar detta ansvar med kassören. Att teckna föreningens firma innebär att man har rätt att skriva underavtal och andra kontrakt i föreningens namn.

Kassörens roll

Det är föreningens kassör som, tillsammans med övriga styrelsemedlemmar, har ansvar för föreningens ekonomi.

Skickar ut inbetalningskort för årsarrendet och andra avgifter.

Bevakar att medlemmarna fullföljer sina ekonomiska skyldigheter gentemot föreningen

Betalar föreningens fakturor.

Ser till att föreningens bokföring utförs enligt bokföringslagen.

Öppnar föreningens post.

Har ansvar för avprickning vid arbetsdagarna.

Kassören uppdaterar också föreningens medlemsregister vid adressändringar och ägarbyten.


Det är kassörens uppgift att informera Koloniträdgårdsförbundet om förändringar i vårt medlemsregister.

Föreningens ordförande och kassör medverkar vid överlåtelser av arrendekontrakt.

Till kassören vänder du dig när du har frågor om

  • Arrendeavgiften
  • Avgift för utebliven arbetsdag

Kassören vill gärna veta om du flyttat, bytt telefonnummer eller mejl-adress.

Anmäl förändringar via mejl eller skriftligt till:


Eklundsfältets Koloniträdgårdsförening

Box 19 060

152 26 Södertälje

Bankgiro: 712-0546


Trädgårdsavfall

I vår koloniförening har vi inga gemensamma komposter eller trädgårdsavfalls platser. Kompost uppmanar vi alla att ha en egen på tomten. Annars finns det ett bra abonemang via Telge Återvinning där du prenumenerar på ett kärl som du kan lägga ditt avfall. Tömning sker var annan vecka med start V16. Läs mer på Telge Återvinnings hemsida: Trädgårdsavfall

Verksamheten

Eklundfältets koloniträdgårdsförening har flera verksamhets områden. Allt från grönområden till programverksamhet. Nedan presenteras dessa med kontaktpersoner och verksamhetsinnehåll.

Grön områden & miljö

Inom Eklundsfältets koloniområde finns gemensamma planteringar, gräsmattor och skog. Till grönområdet hör också vägar och gästparkeringar.

Läs mer...

Byggnads underhåll

Samtliga gemensamma byggnader och fasta installationer måste hållas väl underhållna. Detta ansvarar denna grupp för.

Tekniska verksamheten

Vatten, avlopp, el, gator och grindar. det är några av den tekniska gruppens ansvar.

Programverksamheten

Trevliga tillställningar och aktiviteter tillhör en bra förening. Hos oss är det programgruppen som föreslår och ansvarar för.

Studier

"Kunskapen är ingen börda att bära" - inte heller för en kolonist. Allt ifrån trädklippning, kompostering och källsortering finns i programmet.


Ärenden till styrelsen (ej ekonomi)

Kontaktformulär Klicka Här!


Ärenden till Kassören (allt om ekonomi)

E-post: ekonomi@eklundsfaltet.se


Bidra eller frågor om hemsidan:

webedit@eklundsfaltet.se


Telefonkontakt: klicka här
Besökare totalt:

Kontakt

Adress

Post adress:

Eklundsfältets Koloniträdgårdsförening

Box 19060

152 26 SÖDERTÄLJE


Org: 815600-6697


Bankgiro: 712-0546

Hemsidan är producerad på one.com.Klicka här för mer info eller en egen sida.