Avfallshantering

Sopkärl för hushållssopor och container för brännbart, finns vid Hovsjögrinden. Vi källsorterar så använd gröna och vita påsar. Grovsopor och skrymmande sopor kör DU själv till återvinningen. Släpkärra finns att låna.

Besökskort

Skall alltid medtas till någon av återvinningscentralerna. Om du saknar besökskort kan du beställa ett till en låg årskostnad. Kortet laddas med 18 besök som räcker hela året. Alla kan beställa kort oavsett hemvist. Krav att man har en fastighet i Södertälje.

Länk till beställning: https://www.telge.se/atervinning/formular-och-bestallningar/bestall-besokskort-for-fritidshus/

 

 Dusch

Dusch finns i Aklejan. 2 stycken duschutrymmen. Duscharna bokas ej i förhand. Dusch är gratis. Du kommer in i anslutande lokal med grindnyckeln.

Expedition

Den hittar du i Aklejan, vår föreningslokal. Ingång via köket. Här får du hjälp med det mesta som berör din kolonilott. Öppet 2019: Söndagarna 2 juni, 7 juli, 4 augusti, 1 september 29 september kl 11.00-13.00

Förslagslåda

För att lämna förslag eller skrivelser finns en brevlåda i Aklejan vid tvättstugan.  Vill du skicka den elektronisk använder du vårt kontaktformulär.

Försäljning 

Föreningen har en försäljning av grus, sand, gödsel, jord. Se prislistan för mer information. All betalning via Bankgiro 712-0546.

Försäljning av stuga

Vid försäljning av stuga måste föreningen meddelas i förväg. Detta görs enklast genom att använda kontaktformuläret. Det går också bra att kontakta någon ur styrelsen. Samt under expeditionstid.

Grindar

För in passage på området finns fyra grindar. Två av dessa, A och C är för ordinarie biltrafik och den tredje, B är för specialtransport. Den fjärde är en gånggrind kallad Hovsjögrinden endast gångtrafik. Grindarna hålles låsta enligt ett särskilt schema. Se förstasidan. B-grinden och Hovsjögrinden är alltid låsta!

Grus

Olika kvaliteter finns till försäljning. Betalning via bankgiro. Se prislista. Uppläggningsplats vid Hovsjögrinden.

Gästparkering

För besökande och gäster finns parkering vid A-grinden. Se kartan.

Gödsel

Finns att hämta. Gratis för kolonister vid Eklundsfältet. Uppläggningsplats är vi A grindens gästparkering.

Informationstavlor

Vid områdets tre grindar finns anslagstavlor där föreningen informerar om viktiga händelser och aktiviteter. Här finns också kontaktinformation samt möjlighet till egna anslag. Tavlorna skall hållas fria från reklam och inaktuellt material.

Jord

Finns till försäljning så länge lagret räcker. Betalning via bankgiro eller kort. Särskild prislista. Uppläggningsplats är vid lekplatsen.

Kartor

Kartor till viktiga platser hittar du under fliken ’Tips och Råd’ Föreningens egna karta hittar du under fliken ’Karta’

Kompost

Alla kolonister skall kompostera själva på tomten. Hur du bygger en kompost hittar du under fliken ’Tips och Råd’

Kontaktuppgifter

Kontakta förtroendevalda och styrelsen via telefon eller e-post. Kontaktuppgifter hittar du under fliken ’föreningen/kontaktlista’

Latrin

Det finns två tömningsstationer för latrin på området. Se kartan för dessa. Latrin får ALDRIG tömmas i gemensamma toaletten. Du kommer in med grindnyckeln.

Nycklar

Varje stugägare har rätt till Grindnyckel. Denna köpes på expeditionen. Pris se prislistan.

Parkering

Samtliga stugägare har tillgång till en uppmärkt parkeringsplats för uppställning av en bil.

Sand

Olika kvaliteter finns till försäljning. Betalning via bankgiro. Se prislista. Uppläggningsplats vid Hovsjögrinden.

Självservice

För att ändra uppgifter, t ex adressändring, telefonnummer osv. Kan du använda vårt kontaktformulär.

Släpkärra

Föreningens släpkärra kan du låna kostnadsfritt för att köra kolonirelaterade transporter. Bokning hos Jan-Eric på telefon: 0705544679 dagtid

Sopcontainer

Sopkärl för hushålls sopor och container för brännbart, finns vid Hovsjögrinden. Vi källsorterar så använd gröna och vita påsar. Grovsopor och skrymmande sopor kör DU själv till återvinningen. Släpkärra finns att låna.

Soptunnor

Sopkärl för hushålls sopor och container för brännbart, finns vid Hovsjögrinden. Vi källsorterar så använd gröna och vita påsar. Grovsopor och skrymmande sopor kör DU själv till återvinningen. Släpkärra finns att låna.

Telefonnummer

Kontakta förtroendevalda och styrelsen via telefon. Telefonnummer hittar du under fliken ’föreningen/kontaktlista’

Toalett

Gemensam publik toalett finns en i Aklejan. Gratis. Du kommer in i anslutande lokal med grindnyckeln. Vid gemensamma aktiviteter i föreningshuset finns fler toaletter.

Trädgårdsavfall

I vår koloniförening har vi inga gemensamma komposter eller trädgårdsavfalls platser. Kompost uppmanar vi alla att ha en egen på tomten. Annars finns det ett bra abonnemang via Telge Återvinning där du prenumenerar på ett kärl som du kan lägga ditt avfall. Tömning sker var annan vecka. Läs mer på Telge Återvinnings hemsida: sök på Trädgårdsavfall. www.telge.se

Tvättstuga

Tvättstugan ligger i Aklejan. Här finns tvättmaskin och torktumlare. Bokningslista där alla ska skriva in sig innan tvätt. Tvättstugan är gratis. Du kommer in i anslutande lokal med grindnyckeln.

Utbildning

Flera gånger om året arrangerar föreningen kurser inom trädgårdsområdet. Se kalendern och särskilt anslag för vad och när.

Uthyrning av föreningshuset

Varje medlem har möjlighet för egen del att hyra föreningshuset till fest eller annan aktivitet. Se prislistan för bokning och kostnad.

Vatten

Det finns två typer av vattenkranar på området. Dessa är märkta med röd respektive blå färg. Den röda är sjövatten för bevattning, ej drickbart. Den blå är dricksvatten. Den blå kranen får EJ användas för bevattning.

Återvinningscentraler

Välkommen till Södertälje Kommuns återvinningscentraler Returen och Tveta. Här kan du lämna grovsopor, farligt avfall, trädgårdsavfall och lämna saker för återbruk. Kom ihåg ditt besökskort. Se Besökskort ovan.