honungsbin
Besökare online:

Eklundsfältets Koloniträdgårdsförening

Koloniföreningens biodlare Jörgen Ohlén har många kupor som servar våra växter genom pollinering. Bikuporna ligger i skogsdungen bredvid fotbollsplanen. Det är ett enormt surr när jag närmar mig för att köpa honung av honom. – ”Du får ta på dig en jacka med huva”; säger Jörgen till mig; - ”I år har jag några bin som attackerar i nacken.

Vanligtvis är bina vänliga.


Honungsbiet är en av få insektsarter som människan har som husdjur. Arten förekommer naturligt i Europa, Afrika och Asien och spreds till Amerika på 1600-talet. Arten honungsbi delas in i 28 underarter. I Sverige används fyra underarter inom biodlingen. Ett fullständigt bisamhälle utgörs av en drottning, 200 till 300 drönare, samt från 10 000 till som mest uppåt 90 000 arbetsbin. Dessa har förmåga att kommunicera rörande förekomster av rika näringskällor och på så sätt kan de samordna arbetsinsatsen när de samlar in nektar och pollen.


De första landskapslagarna reglerade vad som gällde om någon hittade förrymda svärmar med honungsbin. Under 1500-talet var biodling viktigt i Norden och vax var en viktig exportvara under denna period.


Sverige har nära 300 arter av bin. Ett av dessa är honungsbiet eller tambiet. De övriga är vilda bin. De vilda bina är pollenspecialister som flyger till en eller några få växter. Honungsbina däremot kan samla nektar och pollen från de flesta blomväxter.

Detta gör att biodlare kan hålla bin i vitt skilda landskap. En bigård fungerar utmärkt i det skånska slättlandskapet med tillgång till oljeväxter och klöver men också bra på ett koloniområde som vårt med den flora som det erbjuder.


Största hotet mot honungsbiet just nu är Varroakvalstret. Den suger blod från biet vilket leder till en virusinfektion. Om man inte gör något dör hela bisamhället. Jörgen visar en bikaka där ett område är drabbat av kvalster. Dessa kvalster är ett stort hot mot biodlarna och de flesta av alla bisamhällen i Sverige är tyvärr smittade. Ett avelsprojekt är på gång, där resistenta bin ska stoppa virusets framfart. (Mer om det på Sveriges biodlares riksförbund)


En stor vit behållare står på ett bord, bredvid en våg. - ”I år är det mycket raps i honungen.”; berättar Jörgen, - ”på grund av sen frost så frös många blommor in på fruktträd och bärbuskar, så bina har besökt rapsåkrarna istället.” Han trycker samtidigt på behållaren med den flytande klargula honungen som rinner ner i min burk.


Stefan Carlquist 2017

Du kan hjälpa honungsbina, bjud på pollen, nektar och vatten

Om du vill ha ständig tillgång till bin på din kolonilott ska du se till att skapa en mångfald av blommande växter. Bina behöver pollen och nektar under hela sommarhalvåret. Se till att ha många blommande växter. Honungsbina samlar nektar och pollen varje dag från april till oktober. Om du erbjuder många blommande växter hela säsongen skapar du goda förutsättningar för bisamhället.


Se till att det finns gott om Salix, sälgar och viden på våren. Odla gärna vitklöver, rödklöver och honungsört för att hela tiden ha nektar och pollen under maj och juni. Klipp inte gräsmattorna så länge klövern blommar. Se också till att det finns sent blommande växter. Vid en torr sommar kan du ställa ut ett fat med grus eller glas- eller stenkulor som du fyller med lite vatten så att bina kan dricka utan att drunkna.


Honungsbina våra hjältar


Ärenden till styrelsen (ej ekonomi)

Kontaktformulär Klicka Här!


Ärenden till Kassören (allt om ekonomi)

E-post: ekonomi@eklundsfaltet.se


Bidra eller frågor om hemsidan:

webedit@eklundsfaltet.se


Telefonkontakt: klicka här
Besökare totalt:

Kontakt

Adress

Post adress:

Eklundsfältets Koloniträdgårdsförening

Box 19060

152 26 SÖDERTÄLJE


Org: 815600-6697


Bankgiro: 712-0546

Hemsidan är producerad på one.com.Klicka här för mer info eller en egen sida.