Information

**********

2019-09-22

Koloniträdgårdsförbundets Cirkulär NR 3

Klicka här för att komma till cirkuläret.

**********

2019-09-22

Viktig information om våra vattenkranar.

Alla kranar skall vara avstängda mellan den 7 oktober till den 12 oktober för att det ska gå att blåsa systemen.

**********

2019-09-22

Latrintömningsstationerna stängs söndag 6/10

Kom ihåg att tömma era latriner före söndag 6 oktober för sen är dom stängda till i vår.

**********

2019-09-15

Viktig information om vad som gäller när vi stänger av sjö och färskvattnet.

Vi kommer att stänga av sjövattnet 28/9 och färskvattnet 7/10.

Viktigt är att alla måste stänga sina anslutningar och det gäller både huvudkranen och eventuellt det som man dragit fram till tomten.

Detta är för att vi måste kunna blåsa ut rören från det vatten som finns kvar så att det inte fryser sönder något under vintern.

Om någon har öppnat sina kranar så finns risken att allt vatten som vi försöker blåsa ut kommer ut ur den öppna kranen och kan orsaka vattenskador.

Så senast 28/9 ska alla sjövatten anslutningar/kranar vara avstängda.

Och senast 7/10 så måste alla färskvatten anslutningar/kranar vara avstängda.

Om man har vatten draget från huvudkopplingen till sin tomt så får man själv ansvara för att det töms det är inget som föreningen ansvarar för.

Det är viktigt att alla kolonister vet vart sin huvudkran finns om ni inte vet kolla med närmsta granne om dom vet annars får ni höra av er till styrelsen så får vi reda ut vart den finns.

**********

2019-09-15

Nu är det dags för årets 2 sista arbetsdagar.

Vi ses vid aklejan lördag 21/9 samt lördag 28/9 kl. 10:00 och vi håller på till ca kl. 15:00 och vi tar en liten lunch paus kl. 13:00.

**********

2019-08-10

Eklundsfältets hjärtstartare finns vid Aklejan

Vi har en egen hjärtstartare och som är registrerad så om någon ringer 112 så vet dom vart den finns och kan guida den som behöver hjälp.

Sommartid så sitter den i ett grönt skåp utanför huvudentren till Aklejan och efter städdagen på hösten så flyttar den in i dusch/tvätt/toalett utrymmet.

Under det gröna skåpet så finns det en plastmapp med en lista där man kan skriva upp sig om man vill vara till hands om något behöver assistans.

(Länk till bilder)


**********

2019-08-04

Gymnastik i Aklejan varje söndag kl 12:00.

Kom och gympa med Anette varje söndag kl 12:00.

**********

2019-07-25

Nu är flismaskinen här

Vill ni ha hjälp med att flisa så kan ni boka den via

Leif Sjöblom 073-9992206

Pentti Niiranen 076-2829995

En avgift (vet inte än vad det är) kommer att tas ut av dom som hjälper er.


Alternativet om ni inte har så mycket men ändå vill bl av med ris så kan ni lämna det bredvid traktor garaget uppe vid aklejan.

Platsen är uppmärkt med en vit skylt (bild) där det står FLISRIS på.

Lägg riset bakom den så tar vi hand om det utan någon kostnad.


**********

2019-07-07

En teknisk kunnig med elektriker kunskap sökes.

Vi behöver utöka styrelsen med en teknisk person helst med elektriker kunskap.

Är du intresserad kontakta någon i valberedningen.

Märta 070-4145735

Gun 070-5597444


**********

2019-06-24

Byggnadsregler

Tänk på att alltid prata med dina grannar så ni är överens om den byggnation som ska göras.
Om tvist uppstår och man inte har följt kommunens regler så blir man tvungen att återställa.


Eklundsfältets koloniträdgårdsförening

Enligt Stadgarna § 2.2


Allmänt

Som medlem i koloniföreningen, arrendator av lott (härefter kallad stugägare),
är stugägaren skyldig att följa föreningens stadgar, arrrendekontrakt och ordningsregler.
Stugäaren ska sköta lotten på sådant sätt att det inte stör eller är till olägenhet för grannarna.
Stugägaren ska följa Södertälje kommuns särskilda byggnadsregler
(storlek på stuga, uthus och altan/uteplats) för området, ej heller får stugägaren
inhägna eller bygga på mark som ligger utanför lottgränsen.
Det är inte tillåtet att plocka blommor på allmän mark inom området.
Tillsammans med alla andra stugägare har var och en ansvar för att området sköts, utvecklas och blir trivsamt.

Med undantaget för vårbruket, är det inte tillåtet att använda bensin/dieseldrivna redskap på respektive lott.


Detta är kommunens bestämmelser för våran koloni.


Bilaga 1 till Arenndekontrakt 1 juli 2018 med Eklundsfältets koloniträdgårdsförening
0181K-P1037 Obj nr 11209-01

Byggnader

Lotterna på området är relativt stora, och den byggnadsyta på 20 kvm plus 10 kvm
inbyggnadsveranda som nu är tillåten, upplevs som väl avvägd i förhållande till tomtstorleken.

En takbelagd terass på 8-10 kvm därtill kan accepteras, utan att stugan därmed
dominerar alltför mycket.

Stugan fungerar som sommarbostad för många, som finner ett naturnära andhål i
området, en bit ifrån lägenheten och stadens stress. 30 kvm bostadsyta verkar räcka för
detta ändamål, men torde för den skull inte ge upphov till någon risk för permanentboende.

Eklundsfältet skulle därmed kunna tjäna som ett föredöme som koloniträdgårdsområde, där
dagens stadsbo ge möjlighet till såväl avkoppling och rekreation i sin egen lilla trädgård,
som till att odla potatis, bär och köksväxter till det egna hushållet.

Byggnadsyta                               30 kvm
Takbelagd terrass-ej veranda 10 kvm
Uthus                                             6 kvm
Hushöjd                                       3,0 m
Takvinkel                                      27 grader
Källargrop                                     2 kvm


**********

2019-06-14

Pingisbord i Aklejan

Om man vill spela lite bordtennis så finns ett bord uppe i föreningshuset Aklejan.

Eftersom lokalen används till föreläsningar eller är uthyrd ibland så kan vi inte ha fasta öppettider.

Ring Lena 070-9393441 så ska vi försöka öppna lokalen så fort vi kan (om den är ledig).

Det är förståss bra om man ringer redan kväll/dag innan man vill spela.


**********

2019-06-14

Återvinningskort till Telge Återvinning

Nu har vi fått samma avtal som Kiholmen och kan ansöka om personliga återvinningskort.

Det gäller oss som inte bor i Södertälje för dom har redan fått kort med sin bostad.

Det kommer bli en fast avgift på 343 kr per år för varje kort.

Det verkar som att det redan finns dom som fått kort och inte behövt betala men det kommer ändras så att även dom kommer debiteras.

Så det går bra att beställa besökskort som vanligt genom www.telge.se

Sedan skriver man till i anteckningarna att man har en koloni i till exempel Eklundsfältetskoloniförening.

Sen skickas besökskortet via posten, och fakturan på fasta avgiften när dom fakturerar.

**********

2019-06-09

Anteckningar från sommarmötet.

Här finns dokumentet.


**********

2019-05-15

Nu har vi silver nivå i miljöcertifieringen.

Vi från miljögruppen tackar er alla för att ni ha hjälpt till att vi fick silver nivån i miljödiplomerin.

Ulf från koloniförbundet var här idag och gick runt och var positiv att så många odlar och komposterar.

**********

2019-04-23

Utlåning av släpkärra.

Kontakta Jan-Eric på 070-5544679 om ni vill låna

någon av släpkärrorna vi har.


**********

2019-04-22

Expeditionstid föreningshuset Aklejan:

Här kan du komma i kontakt med någon i styrelsen för att ställa frågor och framföra synpunkter.

Söndagarna 2 juni, 7 juli, 4 augusti, 1 september, 29 september  kl 11.00-13.00


**********

2019-04-14

Programkommittén

Programkommitténs aktiviteter 2019

30/4 Valborg

21/6 Midsommar

27/7 Grillfest

31/8 Kräftskiva

**********

2019-04-14

Eklundsfältetsbibliotek

Nu så finns en fullt fungerande hylla med böcker från bla Tyresö bokhandel, låt bokbytarsystemet dra igång.

Finns i tvättstugan.

**********

2019-04-14

Grindarnas öppentider 2019

Helg Lö-Sö 08.00-16.00          27/4-1/6

Alla dagar  06.00-21.00          2/6 - 1/9

Helg Lö-Sö 08.00-16.00          7/9-6/10


Stängda 7/10 till första arbetsdagen 2020

Glöm ej att låsa grinden när du lämnar området i anslutning av stängningstid.

**********

2019-04-12

Arbetsdagar 2019

Lördag 27 april

Lördag 21 september

Lördag 28 september

Tid alla dagar kl 10:00-15:00 (lunch kl 13:00)

**********

Beskattning vid försäljning

Viktig Information om Beskattning Vid Försäljning

Dokument

**********

Obs! viktig Information om FÖRSÄLJNING

Stugägaren måste meddela styrelsen om att man tänker sälja stugan innan kontakt

med mäklare tas. När en köpare hittats och helst före kontraktskrivning,  ska säljaren boka tid med Föreningens kassör eller någon ordinarie medlem i styrelsen för att skriva överlåtelsehandlingen av lotten.

Först då är den nya ägaren godkänd av styrelsen och köpet är giltigt. Styrelsen anmäler därefter den nya ägaren till Koloniträdgårdsförbundet.


Styrelsen 2016-11-27


Besökare online:

Eklundsfältets Koloniträdgårdsförening